ผู้ว่าฯนครปฐม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการอยู่กับโควิด 19 ยุคใหม่อย่างสมาร์ทและปลอดภัย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามมาตรการอยู่กับโควิด 19 ยุคใหม่อย่างสมาร์ทและปลอดภัย (Smart Control and Living With Covid 19) แก่ผู้ประกอบการตลาด ผ่านระบบ Zoom ตามที่ ศบค. ได้เห็นชอบแผนที่เรียกว่า Smart Control and Living With Covid 19 เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ สถานที่ต่างๆ ที่จะได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการได้ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้มีนโยบายที่จะชี้แจงแนวปฏิบัติตามมาตรการอยู่กับโควิด 19 แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ก่อนเปิดดำเนินกิจการ ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ร้านเสริมสวย ร้านนวด-สปา ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ฯลฯ โดยประสานกับอบต. เทศบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการอยู่กับโควิด 19 ยุคใหม่อย่างสมาร์ทและปลอดภัย (Smart Control and Living With Covid 19) ตามที่ ศบค. ได้เห็นชอบในภาพรวมมี 10 ข้อดังนี้

1. การยกระดับมาตรการ DMHT

2. การจัดหาวัคซีนและฉีดให้ได้มากและเร็วที่สุด โดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง

3. การจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK – Antigen Test Kit) ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและราคาถูก

4. การจัดทำมาตรการ Bubble & Seal กับโรงงาน สถานประกอบการ และแคมป์ก่อสร้าง โดยไม่ต้องปิดโรงงาน และดำเนินการผลิตหรือก่อสร้างต่อไปได้

5. การจัดการสภาพแวดล้อมและการคัดกรองการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานที่เสี่ยง คือตลาด และชุมชนแออัด

6. การจัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิด เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม พนักงาน และลูกค้า

7. การจัดสภาพการทำงานและการเดินทางที่ปลอดภัย ไม่แออัด รวมถึงการคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก

8. การจัดกิจกรรม สถานที่ และบริการสาธารณะต่างๆ ภายใต้มาตรการ 3C คือ การไม่จัดให้เกิดพื้นที่เสี่ยง 3 ประการ คือ “แออัด-ใกล้ชิด-ปิดอับ”

9. การจัดการบริการควบคุมโรคเชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และชุมชนระบาด ด้วยหน่วยเคลื่อนที่ CCRT

10. ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้รวดเร็ว รู้ผลให้เร็ว แยกกักผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงเร็ว และรักษาผู้ป่วยได้เร็ว ด้วยชุดตรวจ ATK และระบบแยกกักที่บ้านและที่ชุมชน Home Isolation & Community Isolation ทั้งนี้มาตรการทั้ง 10 ข้อนี้บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนบางข้อจะมีการยกระดับและดำเนินการไปพร้อมกับการปรับมาตรการที่จะผ่อนคลายเพิ่มเติม

*****************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวคะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag