ผู้ว่าฯนครปฐม กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังการจัดกิจกรรม เช่น งานเกษียณอายุราชการ เทศกาลกินเจ วันออกพรรษา รวมถึงการจัดงานที่จะมีการรวมกลุ่มคน ให้ปฏิบัติตามตามมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนคะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag