จังหวัดนครปฐม เร่งสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมให้บริการถึงพื้นที่

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมให้บริการถึงพื้นที่ โดยเริ่มจากตำบลที่มีจำนวนผู้รับวัคซีนน้อยก่อน เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 70 % ของประชากรทั้งจังหวัด


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag