สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

         วันที่ 11 ตุลาคม 2564 บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นวันแรก ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศให้มีการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานที่ที่กำหนดเป็นสถานที่รับสมัคร 

          โดยในวันนี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม มีผู้สมัครนายกเพียง 1 คน คือ นางสาวสุวรรณ มังน้อย อดีตนายกฯ สมัยที่ผ่านมา ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ มีผู้สมัครนายกฯ  จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิชัย ไทยอ่อน และนายวินัย ลอยฟู ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด มีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสายชล อ่วมหมี, นายทวี พึ่งบุญ, นายยิ่งยศ ทองอ้น และนายบุญเลิศ บุญกล่ำ

          นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้สมัครรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วมาสมัคร ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

           ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 90 แห่ง ของจังหวัดนครปฐม ร่วมมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar