นครปฐม วัดไร่ขิงจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และเททองหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง หน้าตัก 32 นิ้ว เนื่องในวาระ 99 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 โดยมีนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลเน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำประเทศไทย และคู่สมรส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศิลปินนักร้อง และประชาชน ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังราช แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานการจัดสร้าง ออกแบบโดย ดร.วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย องค์พระบรมธาตุเจดีย์ องค์ประธาน 1 องค์ และองค์พระบรมธาตุเจดีย์ องค์บริวาร 9 องค์ แต่ละองค์มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า   

สำหรับพิธีในครั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประกอบพิธีเบิกเนตร หลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง และอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ซุ้มประจำทิศ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล จากนั้น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ชั้นที่ 2 หลังจากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พร้อมศรัทธาสาธุชน ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลอง หน้าตัก 32 นิ้ว ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ให้ประชาชนที่เดินทางมาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล 

*****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar