ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งการให้ทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งการให้ทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และประตูระบายน้ำทุกแห่ง อีกทั้งเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีผลต่อพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่อำเภอบางเลนลงไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในช่วงนี้ ปริมาณน้ำที่รับเข้ามาและระบายออกยังอยู่ในเกณ์เฝ้าระวัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยตรง แต่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน เช่น ตำบลบางหลวง ทำให้มีน้ำท่วมบริเวณริมตลิ่ง ประกอบกับพื้นที่ตรงส่วนนี้อยู่ส่วนนอกของคันกั้นน้ำ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือได้มีการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และประตูระบายน้ำทุกแห่ง อีกทั้งเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เพื่อคอยช่วยเหลือประชาชนหากได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ให้ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งปัจจุบันยังสามารถรับปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านได้ โดยผ่านที่ประตูระบายโพธิ์พระยาอยู่ที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar