นครปฐม ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณามาตรฐานสากลในการพัฒนาคุณภาพการผลิต

จังหวัดนครปฐม ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณามาตรฐานสากลในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมและตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ของนางสาวธารทิพย์ พัดฉวี ณ โรงฆ่าสัตว์ บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน และของนายอุดมพงษ์ เซ็นบัว ณ โรงฆ่าสัตว์ บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานสากลในการพัฒนาคุณภาพการผลิตฯ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่สถานประกอบการ และมีมติเห็นชอบให้ผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตั้งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar