นครปฐม ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจให้กับ นางยุพิน สะเพิ่มพูน บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 9 ต.รางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งครอบครัวประสบความเดือดร้อน สามีเสียชีวิต ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ครอบครัวของผู้พักอาศัยได้มีกำลังกาย กำลังใจในการดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

*****************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar