นครปฐม วางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในระยะยาว

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการที่มีภาพข่าวน้ำท่วมบริเวณถนนโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้จัดประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองพื้นที่ชั้นใน โดยเชิญผู้แทนจากกรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาร่วมตรวจสอบพื้นที่และหารือแนวทางตามที่พี่น้องประชาชนมีความห่วงใยว่าพื้นที่โบราณสถานองค์พระปฐมเจดีย์อาจจะมีการทรุดตัวเนื่องจากน้ำท่วม ซึ่งหลายหน่วยงานได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผลการตรวจสอบทางกายภาพ ไม่ปรากฎร่องรอยการแตกร้าวของพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์แต่อย่างใด


ในส่วนของการทำนุบำรุงรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ ทางกรมศิลปากรได้บูรณะอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณะครั้งใหญ่ล่าสุดเมื่อปี 2551 อีกทั้งปรับใช้วัสดุพื้นผิวเคลือบมัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่าน ตลอดจนตรวจสอบวัดค่าความเอียง ไม่พบว่ามีการเอียงแต่อย่างใด ทั้งนี้โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์เป็นพื้นที่ที่มีน้ำหนักกดทับมานาน จึงเป็นพื้นที่ที่มีความแน่นหนาของชั้นดิน ส่วนกรณีที่เป็นภาพข่าวน้ำท่วม คือบริเวณถนนที่อยู่รอบองค์พระปฐมเจดีย์รอบนอก เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ต่อเนื่องวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่รวมแล้วประมาณน้ำฝน 140 มิลลิเมตร ประกอบกับคลองเจดีย์บูชาที่เป็นคลองระบายน้ำจากตัวเมืองนครปฐมลงสู่แม่น้ำน้ำท่าจีน มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางลำคลอง ทำให้น้ำระบายได้ช้า และท่วมบริเวณริมคลอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบต้นไม้ที่กีดขวางทางน้ำแล้ว ได้ประสานทางเทศบาลนครนครปฐมกับชลประทานจังหวัดดำเนินการเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ออกจากคลอง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ตามปกติ


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว ทางจังหวัดได้มอบหมายเทศบาลนครนครปฐม จัดทำแผนแม่บท โดยสำรวจพื้นที่ความสูงต่ำ ภายในตัวเมืองนครปฐม ตั้งแต่ถนน อาคารบ้านเรือน คูคลองระบายน้ำที่มีอยู่ ระบบท่อระบายน้ำที่จัดทำขึ้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนแม่บทการระบายน้ำของเทศบาลนครนครปฐม รวมถึงเชื่อมต่อกับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงโดยรอบ เพื่อทำให้การระบายน้ำเป็นระบบต่อเนื่อง ไม่ติดขัดในส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากนี้จะได้เชิญทางกรมศิลปากร รวมถึงหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา ได้ร่วมกันวางแผนดูแลรักษาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบจราจรที่เข้ามาในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน รวมถึงพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการการน้ำใต้ดินดำเนินการจัดการให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวของดิน ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่ต่อไป


ทางด้านพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มีความมั่นใจโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีรอยร้าว หรือทรุดตัวแต่อย่างใด เนื่องจากมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงขององค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อปี 2551 แล้วพบว่ามีความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้มีการวัดความเอียงขององค์พระปฐมเจดีย์อยู่เป็นประจำ ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการทรุดตัวหรือร้าวตามที่กังวลแต่อย่างใด

***************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar