รองผู้ว่าฯนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานกับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

          เมื่อวันที่วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมประชุมชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน กับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการปฏิบัติหลังตรวจพบว่ามีพนักงานลูกจ้างติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงสร้างความเข้าใจในการตรวจค้นหาเชิงรุกแบบ ATK ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินการตรวจกันเอง ยังขาดทักษะความชำนาญในการตรวจ อาจทำให้คนที่ติดเชื้อขณะตรวจหาเชื้อไม่พบ และแพร่เชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ได้กำชับให้สถานประกอบการ ดูแลเรื่องสวัสดิการด้านประกันสังคมของพนักงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด- 19 ได้  จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรและปุ๋ยเคมี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 คน จากพนักงานจำนวน 60 คน 

        สำหรับพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 148 แห่ง และมีแรงงานจำนวน 2,224 คน  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนได้  ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล ได้มีมติให้สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลปฏิบัติตามมาตรการดังนี้  
        1.ให้จัดทำแผนการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) พนักงานทุกคนเป็นประจำทุกเดือน โดยให้แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมตรวจสอบด้วย 
        2.จัดทำแผนป้องกันและรับมือ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิน 19 ภายในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับตัวในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Isolation) 

           ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กำชับและเน้นย้ำขอให้บริษัททุกบริษัท หากพบผู้ติดเชื้อห้ามส่งกลับไปยังหอพัก/บ้านพัก (Home Isolation)เด็ดขาด ให้ส่งเข้าระบบ Community Isolation (CI) หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น หากบริษัทใดฝ่าฝืนต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที

*****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar